Polska Misja Katolicka
Neumünster-Itzehoe

Historia Misji

Początki duszpasterstwa polskiego w rejonie Szlezwika-Holsztynu sięgają początków XX w. i związane są z napływem migrantów z Polski do budowy Kanału Kilońskiego oraz mostu kolejowego w okolicach Rendsburga. Możemy mówić tu o duszpasterstwie nieregularnym i spontanicznym.

Zmiany ustrojowe w Polsce w latach 80. spowodowały gwałtowny napływ emigracji do Niemiec Zachodnich. W tym czasie przybyła najliczniejsza obecnie grupa Polaków żyjących w Niemczech, którą określa się emigracją postsolidarnościową.

W tym też czasie troskę duszpasterską na terenach przyległych do Hamburga, a więc: Pinneberg, Elmshorn, sprawiali księża z PMK w Hamburgu, a okolice Rendsburga, Neumünster, Brunsbüttel w pierwszym etapie objęte były troską duszpasterską przez księży PMK z Lubeki, a później PMK z Kilonii.

Potrzeby rodaków zamieszkałych na terenie między Kilonią a Hamburgiem zmuszały do tworzenia nowych ośrodków duszpasterskich.

Ks. kan. Marek Rumiński

1 stycznia 1991 r. dekretem biskupa Ludwika Averkampa, ordynariusza Osnabrück, powstał z terenu trzech Misji: Hamburga, Lubeki i Kilonii, samodzielny filialny Ośrodek Duszpasterski z siedzibą w Hohenwestedt.

Pierwszym proboszczem został mianowany ks. kan. Marek Rumiński, pochodzący z ówczesnej, nieistniejącej już dzisiaj, diecezji chełmińskiej.

W ramach utworzonego duszpasterstwa ks. Marek Rumiński pierwsze msze św. odprawiał w miejscowościach: Hohenwestedt, Elmshorn, Rendsburg i Husum.

W miarę upływu czasu, przy wielkim zaangażowaniu ówczesnego proboszcza, powstały kolejne punkty, w których odprawiano msze św. w języku polskim: Pinneberg, Brunsbüttel, Itzehoe i Uetersen.

30 marca 1999 r. filialny Ośrodek Duszpasterski w Hohenwestedt został przekstałcony w nową, odrębną, samodzielną placówkę cum cura animarum: Polska Misja Katolicka Neumünster-Itzehoe z siedzibą w Bordesholm. Na podstawie dekretu duszpasterską troską zostali objęci polskojęzyczni katolicy zamieszkali na terenie dwóch dekanatów: Neumünster i Itzehoe.

19 września 1999 r. patronem Misji został bł. Stefan Wincenty Frelichowski męczennik z Dachau. Uroczystości odpustowe obchodzi się w I niedzielę czerwca.

Ks. Marek Rumiński oprócz duszpasterstwa polskiego prowadził jednocześnie duszpasterstwo w parafii niemieckiej St. Marien w Bordesholm.

W związku z tym w 1999 r. do pomocy w Misji został skierowany wikariusz ks. mgr Maciej Kolanowski, kapłan diecezji toruńskiej.

W 2000 r. ks. kan. Marek Rumiński powrócił do diecezji toruńskiej.

Ks. dr Jacek Bystron

Od 1 stycznia 2001 przewodnictwo w PMK Neumünster-Itzehoe przejął wikariusz hamburski, kapłan diecezji pelplińskiej ks. dr Jacek Bystron. Uroczyste wprowadzenie ks. Jacka w urząd proboszcza PMK-NMS-IZ odbyło się w kościele p.w. NMP w Elmshorn 25 marca 2001 roku.

Dotychczasowy wikariusz ks. mgr Maciej Kolanowski objął obowiązki wikariusza w parafii niemieckiej St. Vicelin w Neumünster.

Już w pierwszym roku działalności PMK NMS-IZ pod nowym przewodnictwen zorganizowano pielgrzymkę do Fatimy a w latach następnych do Francji - Lourd (2002), Grecji - śladami Św. Pawła (2003), Polski - Częstochowa, Licheń (2003), Litwy i Łotwy – Ostra Brama, Ryga (2005), Włoch – Rzym, St. Giovanni Rotondo (2007).

Dzieci i młodzież z naszej misji wyjeżdżały na coroczne spotkania w Concordii.

Duża grupa młodych ludzi wraz z ks. proboszczem uczestniczyła w spotkaniu młodzieży z papieżem Benedyktem XVI w Kolonii.

Coroczne wyjazdy kolonijne w okresie wakacji letnich, jakie organizowała PMK, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców. Ośrodki wypoczynkowe w Bornym-Sulinowo, Białym Dunajcu, Krynicy Morskiej, Zakopanym gościły nasze dzieci oferując nie tylko wypoczynek ale i poznanie naszych polskich tradycji i obyczajów.

Dorośli spotykali się na corocznych zabawach Andrzejkowych i Karnawałowych, które organizowane były w prawie wszystkich miastach naszej Misji.

Od listopada 2007 ks.proboszcz Jacek Bystron objął swoją opieką duszpasterską Polaków zamieszkałych w miejscowości Heide.

Msze Św. odbywają się w Kościele St.Josef - Kirche regularnie raz w miesiącu.

Z dniem 29.02.2008 ks. abp. Werner Thiessen odwołał ks. dr Jacka Bystrona z funkcji proboszcza PMK-NMS-IZ powierzając mu jednocześnie funkcję proboszcza w PMK w Hamburgu.

Podczas ponad 8-letniej działalności ks. Jacka - Sakrament Chrztu Św. przyjęło 127 dzieci, do I Komunii Św. przystąpiło 148 dzieci a Sakrament Bierzmowania przyjęło 165 młodych ludzi.

ks. mgr Piotr Breiski

Dekretem z dnia 6 lutego 2008 ks abp. Werner Thiessen powołał nowego proboszcza Polskej Misji Katolickiej Neumünster – Itzehoe. Od 1 marca 2008 obowiązki proboszcza Polskej Misji Katolickiej Neumünster – Itzehoe przejął ks. mgr Piotr Breiski dotychczasowy wikariusz PMK w Hamburgu.

Ksiądz arcybiskup Werner Thissen odwołał z dniem 1 lipca 2011 ks. Piotra Breiskiego z funkcji proboszcza Polskiej Misji Katolickiej Neumünster-Itzehoe.

Ks. Piotr Breiski na mocy dekretu księdza biskupa Jana Bernarda Szlagi, ordynariusza Diecezji Pelplińskiej, został mianowany proboszczem parafii Matki Boskiej Różańcowej w Iwcu koło Tucholi.

Ksiądz arcybiskup Werner Thissen powołał nowego proboszcza Polskej Misji Katolickiej Neumünster – Itzehoe.

Ks. mgr Jan Kurcap

W roku 2011 obowiązki Proboszcza w naszej Misji przejął ks. mgr Jan Kurcap dotychczasowy wikariusz z Hanoveru.

Ks. Kanonik Julian Marecik

W roku 2020 obowiązki proboszcza Polskej Misji Katolickiej Neumünster – Itzehoe przejął ks. Kanonik Julian Marecik dotychczasowy proboszcz w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Kassel.

ks. dr Adam Prorok

Od 01.06.2020 obowiązki Proboszcza w naszej Misji przejął ks. dr Adam Prorok urodzony 18.06.1968 r. we Wrocławiu.

Święcenia kapłańskie otrzymał 21.05.1994 roku we Wrocławiu z rąk ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza.

ks. mgr Łukasz Olejnik

Od 04.07.2021 obowiązki Proboszcza w naszej Misji przejął ks. mgr Łukasz Olejnik